Lirik “Tapasada Ma Rohanta”

Hamu Amang, hamu Inang.
Denggan bege hamu, denggan peop hamu.
Angka poda ni ompunta, sijolo jolo tubu.
Asa unang gabe lilu rohamu.
Sian dalan na sintong,
sian dalan na tigor.

Mansai godang di tano on.
namasa da Amang, namasa da Inang.
Ima angka parungkilon, nang dohot parmaraan.
Asa tung marmanat.
Hita on sude, tu joloan on.

Reff:

Nunga lam matua be portibion.
Ai nunga lam manjonok be ajal ni jolma.
Ganup tongkin do sai ro pangunjunan
tu angka jolma na di tano on.

Dohot do muse na parporangan.
Na mambahen hapir hapir rohani jolma.
Ro muse ma angka sahit patimbohon hadabuan.
Pabagashon sitaonon naso tarhatahon i.

Sai nadenggan i ma ta ulahon.
Asa sahat na sinakkap ni rohanta.
Tapasada ma rohanta, tapaunduk ma dirinta.
Asa dapot hita hasonangan i.

(Interlude)

(back to Reff)

Tapasada ma rohanta, tapaunduk ma dirinta.
Asa dapot hita hasonangan i.


Disempurnakan dari LirikLaguBatak.Com

Lirik “Dos Do Nakkokna”

Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitaononi
Ikkon sabar do lao manaon sude akka parsorion nang akka sidangoloni

Sai ula ma angka nadenggan sai padao ma molo tung adong pe
Namanusai pingkiranmi
Asa sonang roham
Asa sonang roham
Lao mangula sasude angka ulaon siganup ari i.

Molo sabar ho jala burju-burju ho lao mangula akka siulaonmi
Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami
Denggan ma nang parngoluanmu jala sonang pikkiranmu so hariboan-riboani

Jala angkup ni i
Unang ginjang roham
Unang ma leas roham mangida jolma
Namauas namale

Dos do nangkokna jala dos do nang tuatna
Anggo diparngoluanon
Molo sinuan hassang
Hassang do natubu
Molo sinuan gadong
gadong do natubu
Molo sinuan na denggan sai nadenggan do na ro
Molo sinuan na naroa sai naroa do na ro

Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale …

Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale…
Asa denggan sude
Asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i

Molo sabar doho jala burju-burju ho lao mangula akka siulaonmi
Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami…
Denggan ma nang parngoluanmu jala sonang nang pikkiranmi so haribo-riboani…

Jala angkup ni i
Unang ginjang roham
Unang ma leas roham mangida jolma
Namauas namale

Dos do nangkokna jala dos do nang tuatna
Anggo diparngoluanon
Molo sinuan kacang
kacang do natubu
Molo sinuan gadong
gadong do natubu
Molo sinuan na denggan sai nadenggan do na ro
Molo sinuan na naroa sai naroa do na ro

Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale…
Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale…

Asa denggan sude
asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i
Asa denggan sude
asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i…

 


Disempurnakan dari www.musixmatch.com