Boasa Maol Pasohon Na Marisap On

Molo laho hita mardalani rupani sian Medan manang sian Kualanamu tu huta na humaliang Tao Toba, lam takkas ma tarida mansai maol situtu do akka ianakkon ni bangso i malua sian hasomalon na hurang denggan, i ma marisap (mangisap sigaret). Tarlumobi ma i marisap di loloan.

Taparrohahon ma godang ni akka iklan ni sigaret, adong do di ganup huta, jala dang pola godang na situtu mamparrohaon boha do mandongani akka ianakkon ni parhuta i, tarlumbi ma dakdanak asa manat nasida mamaillit dia do na ikkon sibaheonon, jala dia do na ikkon sipadaoon.

Inna iklan ni GG Mild mandok “Break the limit” (Lapatanna: Baen ma sahat tu parsudana)

Didok A Mild pareme-ramehon: “Go ahead” (Lapatanna: Baen, torushon!!!)

Boi dohonon, songon na nienet sian Mumbrella, molo tabandinghon godang ni iklan sigaret on dohot na asing, ndada palobi-lobihon molo didok marbanding 50:1. Ra adong do deba iklan ni bir Bintang manang gombar ni partai politik manambai.

Leakna panghirimon na patut sitioponta dohot gomos asa unang dohot angka dakdanakta on marisap i ma molo tapadao akka iklan sisongon on.
Bereng hamu ma muse didok Surya: “Rise and shine” (Lapatanna: Nangkok ma ho jala marsinondang)

Ia na tinodo ni iklan on i ma sude akka parisap di bangsonta Indonesia, hurang lobi adong ma i 57 juta halak. Lapatanna, dua partolu sian akka baoa ni Indonesia, marisap do sude.

Mura dope hita mangihuthon slogan ni Nike i “Just Do It” (Lapatanna: Baen ma, toe!).

On muse do na unjebu. Inna Dunhill: “Taste the power” (Lapatanna: Daionmu do hagogoon i)

Facebook Comments

Published by

Donald

Penyanyi dan para pemusik itu tampil memukau di hadapan raja dan tamu undangan. Suguhan lagu mereka melengkapi jamuan makan dan minuman, omong kosong serta sopan santun sebagaimana layaknya perjamuan manusia. Raja puas. Ia tidak jadi memenggal kepala para seniman itu. Malah, ia menepati janjinya dan membayar mereka dengan upah yang lebih dari sekedar ongkos pulang dan dengan sumringah menemui istri dan anak yang menunggu di rumah. Demikianlah seniman melengkapi gizi rohani bagi para penguasa dan pekerja, yang seharian lelah dengan pekerjaan manusia. Kerap, seniman memang lain dari manusia biasa.

Komentar