Lirik “Borngin Nasasada I”

Voice:

[On ma sadanai na masa hu anakboru na hutanda
Begema da. Asa hupaboa]

Uju rap au dohot ho di borngin i
Borgin na sotarhalupahonhi
Angka naung taulahon tingki i
Holan ho doho dohot au di motor i

Tung holip pe ho nuaeng sian matakki
Sotung lupa ho ito di borngin i
Ai tudia ma usungonhu langkangki
Molo tung dao au sian rohami

Borngin i, borngin nasasada i
Dang na tarlupahon au anggo i
Ai maputik sada bunga borngin i
Sada bunga natung mansai uli

Hasian hasudungan ni rohanghu
Tudia ma ahu tuise ma au mangalualu
Baritam pe laos soada do tu au
Songonon ma au nuaeng tariluilu

Interlude

Hasian hasudungan ni rohanghu
Tudia ma ahu tuise ma au mangalualu
Baritam pe laos soada do tu au
Songonon ma au nuaeng tariluilu

Facebook Comments

Published by

Donald

A great Big Bang and then it all starts, we have no idea where will it end to ...

Komentar