Rangrang ni Namarsiamianaminan

Jotjot do tabege didok akka natua-tua, sai marsiamin-aminan ma hamu songon lappak ni gaol i. Ndada holan i, diboanhon do tong i di bagasan piga-piga andung manang logu. Ra alani jotjotna gabe olo do tar hira moru pangantusionta disi. Hape, apala “marsiamin-aminan” on ma sada habisuhon jala hasomalan na ingkon sitiopon jala torushononta nian, unang mago sian hita bangso Batak.

Jempek do rangrang na sinurat ni amanta Palambok Pusu-pusu on, alai mangarongkom lapatanni hata “marsiamin-aminan”. Ninna boti:

Ranggas naung mahiang i pe sai adong do na mamarar.
Hau na togu i boi do tung so marguna tu manang ise.
Olo do na ringkot di iba tung somarlaba i di dongan, na so ada argana di iba hape tung mansai ringkot di dongan.
Hahurangan ni sasahalak, boi do gabe i halobian ni nadeba.
Halobian ni iba alai i muse do hahurangan ni dongan.
Ingkon ongkuhononta do, tung soadong manang ise na tung singkop, lalap do adong nahurang.
Da dengganan ma marsiurupan jala sada rohanta marsitungkol tungkolan.
Asa dapot “aek godang tu aek laut”, “mangangkat rap tu ginjang, manimbung rap tu toru”, boi singkop tung pe ganup hita sai adong hahuranganna.