DONALD HAROMUNTHE

For Those Whom I Can't Talk With

Tag: Vicky Sianipar

Lirik “Boan Ma Salendang”

Molo martumba ho ito
di tonga ni alaman
boan ma salendang
asa dengan mangerbang erbang
Molo masihol ho ingot
ma au di parjalangan
asa di boto ho ito
holan tu ho do angan angan

Molo marsoban ho unang
buat tiang ni sopo
sega sega doi ito
muruk natua tua
Unang dirippu ho au na
lupa na mariboto
daong masa songoni ito
masihol do au tu ho

Unang sai marsak ho
diarsak di angan angan
unang sai tangis ho ito
ala ala pikiran
Ho do ale da hasian
holan ho do di pikiran
Pos ma roham ito pos maroham
huingot dope ho
Pos ma roham ito pos maroham
malungun do au tu ho

Lirik “Dos Do Nakkokna”

Unang ho mandele jala unang marsak molo pittor ro akka sitaononi
Ikkon sabar do lao manaon sude akka parsorion nang akka sidangoloni

Sai ula ma angka nadenggan sai padao ma molo tung adong pe
Namanusai pingkiranmi
Asa sonang roham
Asa sonang roham
Lao mangula sasude angka ulaon siganup ari i.

Molo sabar ho jala burju-burju ho lao mangula akka siulaonmi
Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami
Denggan ma nang parngoluanmu jala sonang pikkiranmu so hariboan-riboani

Jala angkup ni i
Unang ginjang roham
Unang ma leas roham mangida jolma
Namauas namale

Dos do nangkokna jala dos do nang tuatna
Anggo diparngoluanon
Molo sinuan hassang
Hassang do natubu
Molo sinuan gadong
gadong do natubu
Molo sinuan na denggan sai nadenggan do na ro
Molo sinuan na naroa sai naroa do na ro

Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale …

Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale…
Asa denggan sude
Asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i

Molo sabar doho jala burju-burju ho lao mangula akka siulaonmi
Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami…
Denggan ma nang parngoluanmu jala sonang nang pikkiranmi so haribo-riboani…

Jala angkup ni i
Unang ginjang roham
Unang ma leas roham mangida jolma
Namauas namale

Dos do nangkokna jala dos do nang tuatna
Anggo diparngoluanon
Molo sinuan kacang
kacang do natubu
Molo sinuan gadong
gadong do natubu
Molo sinuan na denggan sai nadenggan do na ro
Molo sinuan na naroa sai naroa do na ro

Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale…
Dibaheni ulama angka nadenggan jala sai urupi angka jolma
Na mauas na male dohot na loja na gale…

Asa denggan sude
asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i
Asa denggan sude
asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i…

 


Disempurnakan dari www.musixmatch.com

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén